Mgr. Vendy Krylová​​

Mgr. Vendy Krylová​

pedagožka

Praxe
v Sýkorce působí od roku 2019, dříve byla chůva v Montessori jesličkách v Praze.

Vzdělání
Speciální pedagogiku a Sociální pedagogiku a volný čas, MU

Kurzy
/

Vendy provází děti pondělky a středy. Nejvíc ji v pedagogickém směřování ovlivnilo vyrůstat v zahradě rodného domu, projít celé dětství a dospívání Junákem a hlídáním dětí. Vendy si velmi všímá emočního prožívání dětí v průběhu dne. Snaží se o ponechání odpovědnosti u nejbližších aktérů, tedy dětí. Hledá, jak proces podpořit, aby proběhl celý a po něm zavládl pokoj a radost. Za stejně důležité považuje, aby pedagog vždy vnímal své nitro a své prožívání a s respektem nejen k dětem, ale i k sobě samému, dnem procházel a provázel. Vendy dělá často společnost její pes Aresek a děti se mohou učit vnímat i tohoto člena party.