Předškolní příprava

Každý školní rok během září se utváří předškolácká skupinka. Pedagogové předškoláky cíleně motivují k vytvoření pozitivních vztahů. Děti si uvědomí své malinko výsadnější postavení v kolektivu („jsme přece starší!“), ale zároveň s tím spojenou odpovědnost („už umím některé věci lépe“ a nebo „nastal čas se to naučit“).

Předškoláci dostávají během běžného provozu do rukou více zodpovědnosti. Můžou si vybírat z nabídky úkolů, které je potřeba v daném dnu naplnit (např. pomoc při roznášení obědů, nalévání čajů, příprava dřeva ke kamnům, pomoc při organizační činnost pedagoga, pomoc mladším kamarádům).

Čas odpoledního odpočinku tráví předškolácká skupinka odděleně od menších dětí a věnuje se buď četbě náročnějších příběhů nebo tvořivým rukodělným aktivitám, zaměřeným na rozvoj jemné motoriky.

Předškolní příprava zaměřená na činnosti „u stolu“

Lesní školky rozvíjejí děti nadstandardně v oblasti hrubé motoriky (dostatek pohybu v různorodém terénu, pohybové hry v přírodě), manuální zručnosti, orientace v prostoru, schopnosti spolupráce, poznatků o přírodě, samostatnosti a sebeobsluhy. Součástí školní zralosti jsou však i dovednosti, pro které v lesní školce není tolik prostoru, jako v kamenných školkách. Proto těmto oblastem cíleně věnujeme pozornost.

Blok předškolní přípravy vede pedagožka Bára Bártová, která pravidelně komunikuje s rodiči a v případě potřeby upozorní, na čem je potřeba pracovat s předškolákem doma.

Pro každou skupinu (po-st; čt-pá) probíhá celý školní rok jednou týdně 45 minutový blok zaměřený na:

rozvoj jemné motoriky (cvičení a hry pro ohebnost a uvolnění prstů a zápěstí),

rozvoj předmatematických představ a základního počítání (využíváme Montessori pomůcky, různé předměty – kostky, kamínky, kaštany a pracovní sešit Matematika 1 od profesora Hejného),

základy práce se slovem a abecedou (říkadla, rozvíjení slovní zásoby, výslovnosti, slabikování, rytmus, písničky, čtení, poznávání písmen atd.),

grafomotorické dovednosti (nácvik správného držení tužky, práce s pracovními listy s aktivitami k uvolňování ruky)

náročnější pohybové či deskové hry pro radost ze společného sdílení.