Stravování

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu (vegetariánská strava, polévka + druhé jídlo) a odpolední svačiny. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim.

Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a lahev na pití do batůžků. Svačina probíhá zpravidla mimo zázemí v terénu (lese).

Oběd a odpolední svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťuje dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole.

Dovozcem stravy je ve školním roce 2020/2021 společnost Veg8Café.

Cena

Aktuální cena oběda je 80 Kč a odpolední svačiny 19 Kč.

Poplatek za stravování dítěte v LMŠ Sýkorka stanovuje ředitelka vždy před 1. září dle ceníku dovozce obědů.

Cena za 1 den v týdnu
396 Kč / měsíc

Cena za 2 dny v týdnu
792 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
1 188 Kč / měsíc

Cena za 4 dny v týdnu
1 584 Kč / měsíc

Cena za 5 dní v týdnu
1 980 Kč / měsíc

Platba

Paušální měsíční sazba za obědy se odvíjí od zvoleného modelu docházky (bez ohledu na omluvy a náhrady).

Kdy platbu uhradit
– nejpozději do 5. dne daného měsíce (stravné za září se platí do 5. září, atd.)

Úhrada platby trvalým příkazem
– číslo účtu: 2101419176 / 2010
– variabilní symbol: který Vám byl přidělen
– zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – obědy Sýkorka

Přeplatky a nedoplatky

Vyúčtování přeplatku či nedoplatku za obědy budeme provádět v lednu a v červenci.

Odhlašování obědů a jídelníček

Omluvy a odhlašování obědů probíhají na webu v tabulce docházky, na niž posílá koordinátorka přístup emailem. Stejně tak odkaz na jídelníček.