Stravování

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu (vegetariánská strava, polévka + druhé jídlo) a odpolední svačiny. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim.

Dopolední svačina, oběd a odpolední svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťuje dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole.

Dovozcem stravy je ve školním roce 2023/2024 společnost Veg8Café.

Cena

Aktuální cena dopolední svačiny je 20 Kč, oběda 80 Kč a odpolední svačiny 20 Kč.

Poplatek za stravování dítěte v LMŠ Sýkorka stanovuje ředitelka vždy před 1. září dle ceníku dovozce obědů.

Platba

Úhrada platby převodem
– na začátku každého měsíce rodič obdrží od LMŠ vygenerovanou fakturu s pokyny k platbě
– stravné se platí 1 měsíc zpětně za skutečně zkonzumovanou stravu
– první faktura obsahuje vratnou jistinu jako zálohu na stravu, jistina bude rodičům vrácena po ukončení docházky dítěte

Kdy platbu uhradit v roce 2023 (datum splatnosti):
15.7.2023
– vratná jistina
15.10.2023
 – za září
15.11.2023
– za říjen
15.12.2023 
– za listopad

Kdy platbu uhradit v roce 2024 (datum splatnosti):
15.1.2024 – za prosinec
15.2.2024
– za leden
15.3.2024 – za únor
15.4.2024 – za březen
15.5.2024 – za duben
15.6.2024 – za květen
15.7.2024 – za červen

Odhlašování obědů a jídelníček

Omluvy a odhlašování obědů probíhají v aplikaci Webooker po Vašem přihlášení. Jídelníček na nadcházející týden zasílá jídelna v neděli e-mailem.