Poplatky za docházku

Uplatnění odpočtu na dani (2023)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2023 uplatnit odpočet na dani 17 300 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Výše poplatků za docházku (pro školní rok 2023/2024)

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 2 dny v týdnu
4 020 Kč / měsíc

Po odpočtu
2 290 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
5 640 Kč / měsíc

Po odpočtu
3 910 Kč / měsíc

Cena za 5 dnů v týdnu
7 800 Kč / měsíc

Po odpočtu
6 070 Kč / měsíc

Uplatnění odpočtu na dani (2022)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2022 uplatnit odpočet na dani 16 200 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Výše poplatků za docházku (pro školní rok 2022/2023)

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 2 dny v týdnu
4 020 Kč / měsíc

Po odpočtu
2 400 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
5 640 Kč / měsíc

Po odpočtu
4 020 Kč / měsíc

Cena za 5 dnů v týdnu
7 800 Kč / měsíc

Po odpočtu
6 180 Kč / měsíc

Platba

Úhrada platby převodem
– na začátku každého měsíce rodič obdrží od LMŠ vygenerovanou fakturu s pokyny k platbě
– školné se platí vždy na 1 měsíc s dvouměsíčním předstihem

Kdy platbu uhradit v roce 2022 (datum splatnosti):
15.7.2022 – za září
15.8.2022 – za říjen
15.9.2022 – za listopad
15.10.2022 – za prosinec
15.11.2022 – za leden
15.12.2022 – za únor

Kdy platbu uhradit v roce 2023 (datum splatnosti):
15.1.2023 – březen
15.2.2023 – za duben
15.3.2023 – za květen
15.4.2023 – za červen

Absence

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací.

Pokud rodič neuhradí školné ve stanovené výši a ve stanoveném termínu, po obdržení druhé urgence výzvy k platbě ze strany LMŠ, dítě/děti ztrácí právo na docházku do LMŠ.