Poplatky za docházku

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze za rok 2023 uplatnit odpočet na dani 17 300 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Výše poplatků za docházku (pro školní rok 2024/2025)

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 2 dny v týdnu
4 420 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
6 200 Kč / měsíc

Cena za 5 dnů v týdnu
8 580 Kč / měsíc

Výše poplatků za docházku (pro školní rok 2023/2024)

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 2 dny v týdnu
4 020 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
5 640 Kč / měsíc

Cena za 5 dnů v týdnu
7 800 Kč / měsíc

Platba

Úhrada platby převodem
– na začátku každého měsíce rodič obdrží od LMŠ vygenerovanou fakturu s pokyny k platbě
– školné se platí vždy na 1 měsíc s dvouměsíčním předstihem

Kdy platbu uhradit za 1. pololetí (datum splatnosti):
15.07.202? – za září
15.08.202? – za říjen
15.09.202? – za listopad
15.10.202? – za prosinec
15.11.202? – za leden
15.12.202? – za únor

Kdy platbu uhradit za 2.pololetí (datum splatnosti):
15.01.202? – březen
15.02.202? – za duben
15.03.202? – za květen
15.04.202? – za červen

Absence

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací.

Pokud rodič neuhradí školné ve stanovené výši a ve stanoveném termínu, po obdržení druhé urgence výzvy k platbě ze strany LMŠ, dítě/děti ztrácí právo na docházku do LMŠ.