Poplatky za docházku

Uplatnění odpočtu na dani (2021)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2021 uplatnit odpočet na dani 15 200 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Uplatnění odpočtu na dani (2020)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2020 uplatnit odpočet na dani 14 600 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Výše poplatků za docházku (pro školní rok 2020/2021, 2021/2022)

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 2 dny v týdnu
3 350 Kč / měsíc
6 700 Kč / 2 měsíce

Po odpočtu
2 015 Kč / měsíc
4 030 Kč / 2 měsíce

Cena za 3 dny v týdnu
4 700 Kč / měsíc
9 400 Kč / 2 měsíce

Po odpočtu
3 365 Kč / měsíc
6 730 Kč / 2 měsíce

Cena za 5 dnů v týdnu
6 500 Kč / měsíc
13 000 Kč / 2 měsíce

Po odpočtu
5 165 Kč / měsíc
10 330 Kč / 2 měsíce

Platba

Kdy platbu uhradit
– nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března)

Úhrada platby převodem
– vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem
– číslo účtu: 2101419176 / 2010
– variabilní symbol: který Vám byl přidělen

Absence

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací. Rovněž v případě snížení četnosti docházky nebo zrušení docházky se poplatek nevrací. Poplatek za docházku dítěte se vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.