Adaptační dny „Sýkorčata“

Dětem se zájmem o docházku nabízíme, aby strávily čas v naší lesní školce. Seznámí se tak s jejím prostředím a s budoucími kamarády. Vaše dítko si užije program s našimi pedagogy a ostatními dětmi a až nastoupí na pravidelnou docházku, bude se mezi známými tvářemi cítit bezpečněji.

Těšíme se na Vás!

Kdy probíhají adaptační dny
– každý den od 8 do 16:30 hodin
– od 30.5. do 30.6. 2022

Věková kategorie dětí
– pro děti 2 – 5 let (malá skupinka cca 3 až 6 dětí)
– adaptační dny „Sýkorčata“ se otevírají při nahlášení minimálně 3 dětí na den
– o skupinku Sýkorčat pečuje asistent pedagoga

Cena

Cena za 1 den v týdnu
1 675 Kč / měsíc

Cena za 2 dny v týdnu
3 350 Kč / měsíc

Cena za 3 dny v týdnu
4 700 Kč / měsíc

Platba a absence (vrácení peněz)

Úhrada platby převodem (za jeden měsíc a předem)
– číslo účtu: 2101419176 / 2010
– variabilní symbol: 3333
– zpráva pro příjemce: Sýkorčata, jméno dítěte, měsíc docházky

Absence
– za absence (i omluvené) se peníze nevrací
– dítě má možnost si docházku nahradit v jiný den

Přihlášení

Prostřednictvím on-line formuláře
přihlašovací formulář

Co s sebou

Veškeré informace naleznete zde.

Stravování

Veškeré informace naleznete zde.