Zápis k docházce do LMŠ Sýkorka

Předběžný zápis

Váš zájem o docházku v Sýkorce nám můžete dávat vědět celoročně vyplněním předběžné přihlášky v registračním systému Webooker.
Předběžná přihláška je nezávazná, informativní – neslouží jako náhrada Řádného zápisu!

Řádný zápis

Zápis proběhne v prostorách LMŠ Sýkorka ve středu 3.5.2023 od 8-10 hod. a ve čtvrtek 4.5.2023 od 14:30-17 hod.

Před zápisem do LMŠ Vás zveme na Dny otevřených dveří.

Přihlášky – Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) bude možno generovat přes registrační systém Webooker od 1. do 30.4.2023.

Příjem vyplněných žádostí

  • bude probíhat do 4.5.2023.

Doklady k zápisu

  • Vyplněná Žádost o přijetí k PV (včetně potvrzení od dětského lékaře)
  • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze k nahlédnutí)
  • V případě podání žádosti elektronicky nebo poštou přiložit skeny, kopie dokladů

Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání v LMŠ Sýkorka 3. a 4.5.2023
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 – prosíme NE doporučeně!)
  4. do datové schránky školy (ID: kyctw7x)

Postup řádného zápisu

Zápis bude probíhat přes registrační systém Webooker. Nápověda k systému zde.

Po přihlášení do systému je potřeba si vytvořit účet, poté Vám aplikace umožní vyplnit příslušné přihlášky.

1. V rezervačním systému Webooker vyplňte elektronickou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyplněním této elektronické žádosti, vám bude vygenerována a na váš email odeslána Žádost o přijetí do naší školky ve formátu pdf.

2. Žádost je potřeba si vytisknout, podepsat a nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
Povinnost očkování se netýká se dětí, které budou od 1. září 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání.

3. Novým dětem a rodičům doporučujeme přijít k nám na Zkušební den.

4. Do 4. května 2023 doručte dokument do LMŠ (viz. Podání žádosti)

5. Od 17. května 2023 Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí (nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky).

6. Při rozhodování o přijetí dítěte může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na Zkušební den.

Všeobecné informace

Věková kategorie přijímaných dětí
zpravidla od 3 do 6 let

LMŠ Sýkorka přijímá pouze děti
řádně očkované (informace zde)

Se skupinou max. 16 dětí
pracují pedagog a chůva

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatky za docházku a platba

Veškeré informace naleznete zde.

Před podáním žádosti si důkladně prostudujte