Zápis k docházce do LMŠ Sýkorka

Milí zájemci o docházku, 
pro příští školní rok se nám pravděpodobně neuvolní žádná kapacita pro přijímání nových dětí. Pokud se vám líbí náš vzdělávací program a hodnoty, které dětem předáváme, zvažte zápis do LK U Sysla, naší nové pobočky v Medlánkách. Na stránkách Sysla informujeme o zápisu v nejbližší době.

Řádný zápis do Sýkorky

Zápis proběhne v prostorách LMŠ Sýkorka dle termínů vyhlášených MŠMT.
Vydávání žádostí: od 1.4. do 3.5.2024
Sběr žádostí o přijetí: 2.5. a 3.5.2024
Hodnocení přijatých žádostí: od 17.5.2024

Přihlášky – Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) je možno generovat přes registrační systém Webooker od 1.4. do 3.5.2024.

Doklady k zápisu

  • Vyplněná Žádost o přijetí k PV (včetně potvrzení od dětského lékaře)
  • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze k nahlédnutí)
  • V případě podání žádosti elektronicky nebo poštou přiložit skeny, kopie dokladů

Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání v LMŠ Sýkorka (2. a 3.5. 2024 v čase 15-16:30)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email! )
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 – prosíme NE doporučeně!)
  4. do datové schránky školy (ID: kyctw7x)

Postup řádného zápisu

Zápis bude probíhat přes registrační systém Webooker. Po přihlášení do systému je potřeba vytvořit účet, poté Vám aplikace umožní
vyplnit příslušné přihlášky.

1. V rezervačním systému Webooker vyplňte elektronickou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vyplněním této elektronické žádosti vám bude vygenerována a na váš email odeslána Žádost o přijetí do naší školky ve formátu pdf.

2. Žádost je potřeba si vytisknout, podepsat a nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře. Povinnost očkování se netýká se dětí, které budou od 1. září 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.

3. Novým dětem a rodičům doporučujeme navštívit náš Zkušební den.

4. Dokument doručte 2. a 3.5. 2024 do LMŠ (viz. Podání žádosti).

5. Od 17. května 2024 vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí (nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky).

6. Při rozhodování o přijetí dítěte může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na Zkušební den.

Všeobecné informace

Věková kategorie přijímaných dětí
zpravidla od 3 do 6 let

LMŠ Sýkorka přijímá pouze děti
řádně očkované (informace zde)

Se skupinou max. 16 dětí
pracují pedagog a chůva

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatky za docházku a platba

Veškeré informace naleznete zde.

Před podáním žádosti si důkladně prostudujte