Zápis k docházce do LMŠ Sýkorka

Předběžný zápis

Předběžná přihláška mimo termín Řádného zápisu – nezávazná, informativní
– neslouží jako náhrada Řádného zápisu!
– pokud nám chcete dát vědět Váš zájem o docházku mimo termín Řádného zápisu, vyplňte  Předběžný přihlašovací formulář

Řádný zápis

Věková kategorie přijímaných dětí
zpravidla od 3 do 6 let

LMŠ Sýkorka přijímá pouze děti
řádně očkované (informace zde)

Se skupinou max. 16 dětí
pracují pedagog a chůva

Příjem žádostí k řádnému zápisu
do 4. května 2021 dle oficiálních termínů MŠMT

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatky za docházku a platba

Veškeré informace naleznete zde.

Před podáním žádosti si důkladně prostudujte

Postup řádného zápisu

1. krok
– přihlaste své dítě do LMŠ Sýkorka prostřednictvím Přihlašovacího formuláře

2. krok
– novým dětem a rodičům doporučujeme přijít k nám na Zkušební den

3. krok
– stáhněte si dokument Žádost o přijetí (ke stažení od 1. dubna 2021)
– dokument vytiskněte, vyplňte a podepište
– dokument pak nechte potvrdit u lékaře

4. krok
– do 4. května 2021 doručte dokument do LMŠ
– přineste ho osobně nebo jej zašlete na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 (prosíme NE doporučeně!) nebo datovou schránkou (ID: kyctw7x)

5. krok
– nejdříve od 17. května 2021 Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí (nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky)

6. krok
– máte možnost jarní docházky formou Adaptačních dnů „Sýkorčata“
– při rozhodování o přijetí dítěte může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na Zkušební den