Povinná předškolní docházka

LMŠ Sýkorka jako školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení může přijímat děti k povinné předškolní docházce a k Individuálnímu vzdělávání.

Povinná předškolní docházka musí být plněna v 1 zařízení 5 dní v týdnu, 4 hodiny denně.

Děti mladší 5 let (tedy ty, které neplní povinné předškolní vzdělávání) mohou navštěvovat dvě různé MŠ, nebo MŠ a LMŠ / Lesní klub.

LMŠ Sýkorka přijímá děti v rámci povinného předškolního vzdělávání na 2 denní či 3 denní docházku. Po skončení zápisů oznámíme spádové mateřské škole tuto skutečnost.

MŠMT připravilo pro rodiče i pro ředitele škol manuál k povinné předškolní docházce a individuálnímu vzdělávání. Zveřejněny byly také další dokumenty (celkem 4). Při čtení všech dokumentů rozlišujte mezi pravidly pro spádovou MŠ (žádná LMŠ nemůže být spádovou LMŠ) a MŠ.