Povinná předškolní docházka

LMŠ Sýkorka jako školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení může přijímat děti k povinné předškolní docházce a k Individuálnímu vzdělávání.

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Povinná předškolní docházka musí být plněna v 1 zařízení 5 dní v týdnu, 4 hodiny denně.

Toto vzdělávání mohou poskytovat jen rejstříkové MŠ. Současně není možné kombinovat individuální vzdělávání a docházku do rejstříkové MŠ.

Školský zákon stanovuje, že se povinné předškolní vzdělávání plní právě v jedné mateřské škole. Výjimku mají děti ve střídavé péči dvou zákonných zástupců.

Pětileté dítě plnící poslední rok předškolních docházky nemůže chodit do rejstříkové MŠ a současně do nerejstříkového zařízení (lesního klubu, dětské skupiny či mateřského centra), nemůže kombinovat ani dvě rejstříkové školky.

Děti mladší 5 let (tedy ty, které neplní povinné předškolní vzdělávání) mohou navštěvovat dvě různé MŠ, nebo MŠ a LMŠ / Lesní klub.

MŠMT připravilo pro rodiče i pro ředitele škol manuál k povinné předškolní docházce a individuálnímu vzdělávání. Zveřejněny byly také další dokumenty (celkem 4). Při čtení všech dokumentů rozlišujte mezi pravidly pro spádovou MŠ (žádná LMŠ nemůže být spádovou LMŠ) a MŠ.