Průběh dne

Dopolední blok
8:00 – 9:00předávání dětí pedagogům, volná hra na zahradě
9:00 – 9:15probuzení, přivítání, uvedení do tématu dne
9:15 – 10:00pohybové hry zaměřené na psychomotorický rozvoj a práce (péče o zahrádku, příprava dřeva, odhazování sněhu, hrabání listí, příprava těsta a pečení)
10:00 – 10:30osobní hygiena, svačinka
10:45 – 12:10pobyt v lese s enviromentálním programem a dramatizací pohádky či příběhu
12:15 – 12:30návrat z lesa, polední kruh, společná reflexe dopoledne, zpívání s hudebními nástroji
12:30 – 13:00hygiena, předobědový rituál (rytmizované přání), společný oběd
Odpolední blok
13:00 – 13:15předávání dětí, které odcházejí v poledne
13:15 – 14:15polední klid, četba pohádek, předškolní příprava pro předškoláky
14:15 – 14:45odpolední svačinka
14 :45 – 16:00kroužky, odpolední program, volná hra
16:00 – 16:30předávání dětí rodičům, odchod domů