Sýkorka je nejdéle působící lesní mateřská školka v Brně. Již od roku 2011 funguje jako komunitní a neziskový projekt. Poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem zaměřenou na harmonický tělesný a duševní rozvoj pobytem v přírodě. Zajišťuje pestrý a vyvážený program ve velké zahradě a v přilehlém lese, se zázemím vytápěné zděné chaty, maringotky a zastřešené verandy. Většina aktivit se odehrává venku za každého počasí.
  • PO až PÁ – od 8:00 do 16:30
  • pro děti od 3 do 7 let
  • jedna třída pro 16 dětí
  • 5 zkušených pedagogů
  • výuka inspirovaná waldorfskou pedagogikou

Po deváté hodině ráno se vyráží na procházku na oblíbená místa – na louku „k Pegasovi“ nebo do „dubiny“ na vršku nádherného lesa nad školkou – a vrací se na oběd. Odpoledne jsou tvořivá a probíhají kroužky: keramika, přírodovědné bádání, angličtina a další.

Děti vedeme k samostatnosti, zdravému sebevědomí a respektování přírody, lidí i zvířat. Dbáme na:

  • svobodu a odpovědnost,
  • smělost prozkoumat svět,
  • upřímnost, pravdomluvnost a důvěru.

Rodina dětí se podílí na provozních i organizačních aktivitách, má možnost zapojit se na společných brigádách a účastnit se slavností včetně jejich příprav. Pro děti to znamená nedocenitelné – přijetí prostředí školky, pocit bezpečí a důvěry.

Ohlasy rodičů

Jak to u nás vypadá