Kroužky

Do programu Sýkorky každý rok zařazujeme pestrou sestavu kroužků, které dětem oživují náplň dne a rozvíjejí jejich dovednosti.

Pečení s dětmi

„Deti sa podieľajú na celom procese výroby svojich vlastných bochánkov. Od prípravy kvásku, cez miesenie cesta až po modelovanie vlastných bochánkov. Vedie ich to k uvedomeniu si, že za výrobou aj obyčajného pečiva stojí veľké množstvo práce. Pri výrobe svojich bochánkov si ďalej precvičujú jemnú motoriku a tvorivosť. Z cesta vytvárajú rozličné útvary (hadov, snehuliakov, šnečkov, vianočky, kytičky,…). Pokiaľ si dieťa odmietne pripraviť svoj vlastný bochánek, odchádza domov naprázdno, zatiaľ čo si jeho kamaráti pochutnávajú na svojich bochánkoch. Deti sa tak učia prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Radosť z dobre vykonanej práce umocňujeme pesničkami a básničkami, ktoré pri pečení používame:
Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák – Dělání a František Hrubín – Co nám zpívá mlýn“.

Přírodovědně tvořivý kroužek

Cílem je zábavnou formou seznámit děti s životem kolech nich. Představit jednotlivé druhy (rostlin i živočichů) žijící v jejich těsné blízkosti a jejich místo v ekosystému v souvislosti s člověkem a dopadem na jeho život. Dále představuje fyzikální a chemické vlastnosti látek a materiálů, se kterými se děti denně setkávají a jejich využití v běžném životě. Kroužek podporuje myšlení, tvořivou aktivitu dětí, spolupráci, rozvíjí zvídavost, smysly, jemnou i hrubou motoriku.

Angličtina

Každé pondělí odpoledne probíhá půlhodinka angličtiny. Školku navštěvuje externí lektorka, která na děti po celou dobu mluví pouze anglicky a hravou formou je seznamuje s cizím jazykem. Lekce je rozdělena na venkovní pohybovou část, v rámci které děti opakují po lektorce, tancují a zpívají. Následuje klidnější část v chatce u stolu, kde si děti s lektorkou povídají u učebních pomůcek, učí se názvy zvířat, barev, povolání a dalších základních pojmů. Při obou částech lekce se používají audio nahrávky písniček. Tento kroužek je placený.

Keramické tvoření

Každé pondělí odpoledne v Sýkorce probíhá keramické tvoření – děti dostanou kus modelovací hlíny a vyrábí buď dle své fantazie, nebo podle tématu, kterému se ve školce věnují. Oboje podle chuti dětí i pedagogů. Často děti vyrábí nějaký společný výrobek, který pak ve školce zůstane a plní nějakou funkci – například svícen nebo mísa.

Práce s příběhem neboli divadelní ztvárnění příběhu

Aktivita u dětí rozvíjí a podporuje pozornost, fantazii, trpělivost, komunikační schopnosti, emoční a citový projev, seberealizaci, improvizaci, rozvíjí vztahy a upevňuje kladné vlastnosti a hodnoty.