Slavnosti

Slavnosti nám pomáhají uvědomit si běh času, přirozený koloběh ročních dob, počasí a přírodních procesů. Jsou uzavřením a tečkou za tématem měsíce a hlavně jsou svátečním setkáním všech dětí, rodičů a pedagogů.

Slavnosti probíhají v Sýkorce dvojím způsobem. Některé jsou včleněny do denního programu, jiné probíhají odpoledne v širokém kruhu všech rodičů, dětí, pedagogů a hostů. Termíny slavností najdete Aktualitách, rodiče dostávají podrobné informace mailem. Velmi vítáme pomoc rodičů s přípravou.

Co slavíme na podzim

Dožínková slavnost – v září velké setkání všech po prázdninách, oslava hojnosti, darů Země a přátelství.

Michaelská slavnost – zakomponovaná do dopoledního programu. Svatý Michael je podle legendy odvážný přemožitel hrozného draka. Ne nadarmo bývá zobrazován s planoucím mečem. Pomocí čtení a dramatizace pohádek v podobném duchu děti prožívají, že každý nosí takový meč ve svém nitru. Drak se objevuje i ve výtvarném tvoření a pečení.

Martinská slavnost – svatý Martin, který svojí dobrotou prozářil život druhého člověka, přinese světlo i k nám. Dramatizace příběhu, průvod s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami, oslava umění se rozdělit s druhými.

Co slavíme v zimě

Mikuláš – přichází i do Sýkorky za zvuku zvonků, s andělem i čertem. Ale nemusíte se bát, ani jedno Sýkorče neskončilo u čerta v pytli. Téma štědrosti, obdarování a možnosti zapracovat na svých chybách.

Adventní slavnost – prožijeme společně putování adventní spirálou za betlémským světlem, připomeneme si příběh Marie, Jozefa a Ježíška a podělíme se o vánoční dobroty.

Martinská slavnost – svatý Martin, který svojí dobrotou prozářil život druhého člověka, přinese světlo i k nám. Dramatizace příběhu, průvod s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami, oslava umění se rozdělit s druhými.

Vynesení Morany – „Neseme Moranu, pěknú, pěknú, pěkně nazdobenú“ zimu vyženeme spálením velké Morany a nalezením líta, symbolu jara a nového začátku. Někdy tedy líta hledáme v závějích sněhu.

Co slavíme na jaře

Semínková slavnost – součást dopoledního programu. Připomínáme si, že chceme- li na podzim něco sklidit, pak je potřeba na jaře zasít. Každé z dětí si ozdobí květináček a vypěstuje vlastní rostlinku. Děti společně osází i školkové záhonky.

Velikonoce – součást dopoledního programu. Vše zelená a děti se učí tvořit z vrbového proutí, nejen mrskačky na velikonoční pomlázku. Společně upečeme mazanec, namalujeme vajíčka a popovídáme si o velikonočních tradicích a zvycích.

Studánková slavnost – součást dopoledního programu. Děti se vydají do lesa pomoct studánkové víle probudit a vyčistit zapomenutou studánku. Tuto slavnost doprovází téma vody a jejího koloběhu v krajině.

Co slavíme v létě

Svatojánská slavnost – společně s rodiči děti prožijí předvečer Svatojánské noci výpravou za hledáním svatojánského pokladu a objeví kouzelnou moc svatojánských bylinek. Společné setkání u ohně, hostina a přespání ve stanech na zahradě Sýkorky.

Rozloučení s předškoláky – program je každý rok přísně tajným překvapením! Předškoláci přespávají tento den bez rodičů na Sýkorce.