Nadstandardní odborná péče

Abychom pro vaše děti zajistili kompletní péči, která sahá i do jiných než výchovně-vzdělávacích oblastí, spolupracujeme s několika odbornými zařízeními, která v našich školkách pravidelně provádějí kontrolní screening ve specifických oblastech. Díky spolupráci s těmito specializovanými partnery můžeme nabídnout komplexní péči a podporu pro vaše děti v každém ohledu.

Screening očí společností Primavizus

Od malých dětí se informaci o tom, že špatně vidí, většinou nedozvíme. To, jak vidí, považují za normální. Na řadu zrakových vad se přijde, když dítě nastoupí na základní školu, kdy už může být pozdě. Vyvinuté vidění se totiž stabilizuje do 6-ti let věku.

Nejlepší cestou je prevence. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšného vyléčení. Vyšetření očí přístrojem Plusoptix trvá přibližně 1 minutu a je zcela bezbolestné.

Fyzioterapeutická prohlídka Mgr. Terezy Vavrečkové

Věnování pozornosti pohybovému vývoji dětí má klíčový význam pro celkový zdravý rozvoj. Ve spolupráci s kvalifikovanou fyzioterapeutkou zajišťujeme posouzení fyz. vývoje dětí, které nám umožňuje identifikovat případné odchylky a poskytnout dětem vhodnou asistenci v raném věku, aby se vyhnuly možným pozdějším problémům.

S důrazem na odbornou péči a individuální přístup, chceme poskytnout dětem ideální podmínky pro rozvoj jejich motorických dovedností. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s vyškolenou fyzioterapeutkou a přispět k fyzickému blahu našich dětí.

Logopedická depistáž PhDr. Jana Dezorta, Ph.D. a Mgr. Marie Jurenová

V našich školkách spolupracujeme s vyškolenými logopedickými specialisty, kteří nám zajišťují logopedickou depistáž. Tento proces nám umožňuje identifikovat a pochopit potřeby dětí v oblasti komunikace a jazykového rozvoje.

V rámci této spolupráce klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Závěr logopedické depistáže poskytne rodičům i pedagogům cenné informace o jazykových schopnostech a komunikačních dovednostech každého dítěte. Díky tomu můžeme nabídnout přizpůsobenou podporu a vhodné aktivity, které pomohou dítěti v jeho jazykovém rozvoji. Rodiče dostávají seznam doporučených klinických logopedů, kde mohou pokračovat v návštěvách.