Dvouleté děti v LMŠ

Naši školku navštěvují děti zpravidla od 3 let.

Za každé dítě mladší tří let, které je zařazené ve třídě, se do doby dovršení tří let jeho věku snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o 2 děti (z 16 dětí v Sýkorce), viz. prováděcí předpis MŠMT.

LMŠ Sýkorka z finančních důvodů, kdy není možné snižovat počet dětí ve třídě, nepřijímá děti mladší 3 let.