Naučná stezka Po stopách Sýkorky

V roce 2017 v okolí školky vznikla lesní naučná stezka Po stopách Sýkorky. Touto stezkou chceme lidem přiblížit pestrý mokrohorský les i s jeho živočichy a rostlinami. Chceme, aby se rodiče s dětmi nebáli vstoupit do jeho kopců, pod kterými protéká krásný potok Rakovec. Také chceme na příkladech ukázat, jak fungují lesní mateřské školky a jak v nich děti tráví svůj den. Stezka začíná na konci ulice Jandáskova, kde najdete první tabuli s informacemi, hrou a mapkou. Potom pokračuje podle mapky a dál po dřevěných šipkách na celkem pět stanovišť.

Součástí stezky je i interaktivní aplikace „Les poznání“. Na každém ze stanovišť stačí načíst QR kód a v aplikaci se objeví jedno nové zvíře, o kterém se dočtete něco zajímavého. Také si můžete přehrát zvuk, který zvíře vydává, a poslouchat v lese, zda zvíře neuslyšíte.

Základní pravidla Školního lesního podniku Křtiny pro pohyb po stezce :

  • Pohyb po Stezce je konána na vlastní nebezpečí uživatele. Při pohybu po Stezce je nutné být vhodně vybaven.
  • Uživatel Stezky je povinen počínat si při pohybu na Stezce tak, aby neohrozil ostatní návštěvníky lesa, nepoškodil přírodní prostředí v lokalitě a neomezoval činnost ŠLP, především v oblasti lesního hospodaření.
  • Provozovatel stezky vhodnou formou (piktogramy) upozorní uživatele Stezky na povinnost dodržet ustanovení §20, odst. 1 ZoL. Provozovatel stezky rovněž uživatele Stezky upozorní na nevhodnost pohybu po Stezce (od cca 18 do 6 hod tj. rušení zvěře při pastvě) a nebezpečí plynoucí z výkonu práva myslivosti.
  • Provozovatel stezky se zavazuje uveřejnit na prezentačních materiálech a naučných panelech informaci o podpoře ze strany ŠLP a logo ŠLP.

Děkujeme Ministerstvu životního prostředí a Městské části Řečkovice a Mokrá Hora za podporu tohoto projektu.