Co zažijeme za měsíc

Každý měsíc má své téma, které se vine všemi činnostmi jako červená nit.

Témata vycházejí hlavně z proměn přírody během roku a z lidových tradic. Rodiče jsou dopředu informováni a mají přehled, co děti ve školce právě prožívají. Přečtěte si, z jakých hodnot a principů při přípravě programu vycházíme (zde).

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. Ve Školním vzdělávacím programu LMŠ Sýkorka navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tématicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. Podrobný popis je uveřejněn ve Školním vzdělávacím programu LMŠ Sýkorka, který je volně přístupný na našich webových stránkách.

Významné prvky v tematických blocích

Roční stolek symbolicky přibližuje proměny v přírodě.

Nástěnka s obrázky a výtvory dětí.

Tvořivé a rukodělné činnosti pro rozvoj fantazie a jemné motoriky.

Spoluúčast dětí na skutečné práci, na podzim hlavně práce se dřevem, na jaře práce na zahrádce.

Environmentální výchova, pozorování a poznávání biotopů, rostlin a živočichů, proměny přírody související se změnou ročních období.

Slavnosti, které jsou významnou tečkou a uzavřením tématu. Probíhají buď jako součást programu školky anebo jednou za dva měsíce velká odpolední slavnost s účastí rodičů.

Výlety za poznáním, např. návštěva knihovny, divadla, zoo, farmy, galerie, planetária, cyklovýlet.