Individuální vzdělávání

Rodič dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost Individuálního vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, se musí nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy do konce května) přihlásit (podat žádost) k Individuálnímu vzdělávání.

Příjem žádostí do Individ. vzdělávání
probíhá do 31.5.2021

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatek, storno žádosti a spojené výdaje

Poplatek za Individ. vzdělávání
2 000 Kč / rok

Storno poplatek *
400 Kč

Výdaje spojené s Individ. vzděláváním
hradí rodič dítěte

* V případě stornování žádosti po doručení Vyrozumění o přijetí k individuálnímu vzdělávání platí rodiče náklady zahrnující poštovné a administrativu spojenou se zpracováním žádosti.

Přihlášení

1. krok
– přihlaste své dítě k Individuálnímu vzdělávání prostřednictvím Přihlašovacího formuláře
Po přihlášení do systému si vytvořte účet, poté Vám aplikace umožní přihlásit se na konkrétní „kurz“.

2. krok
– vyčkejte na Potvrzení přihlášení (přijde na email uvedený v Přihlašovacím formuláři)
– uhraďte, prosím, částku za Individuální vzdělávání (dle pokynů v Potvrzení přihlášení)

3. krok
– stáhněte si dokumenty Žádost o Individuální vzděláváníEvidenční list dítěte
– dokumenty vytiskněte, vyplňte a podepište
– Evidenční list dítěte není potřeba potvrzovat u lékaře

4. krok
– do 31.5.2021 doručte oba dokumenty do LMŠ
– přineste je osobně nebo je zašlete na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 (prosíme NE doporučeně!)

5. krok
– do 30.6.2021 Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka LMŠ Sýkorka v září doporučí rodiči dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). Následně LMŠ Sýkorka doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ Sýkorka ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.