Individuální vzdělávání

Rodič dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost Individuálního vzdělávání (IV), které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, se musí nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy do konce května) přihlásit (podat žádost) k Individuálnímu vzdělávání.

Zápis k IV vzdělávání je otevřen

Příjem žádostí k Individuálnímu vzdělávání
probíhá do 31. 5. 2022

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatek, storno žádosti a spojené výdaje

Poplatek za Individ. vzdělávání
2 000 Kč / rok

Storno poplatek *
400 Kč

Výdaje spojené s Individ. vzděláváním
hradí rodič dítěte

* V případě stornování žádosti po doručení Vyrozumění o přijetí k individuálnímu vzdělávání platí rodiče náklady zahrnující poštovné a administrativu spojenou se zpracováním žádosti.

Přihlášení

Naše školka přešla na registrační systém Webooker.

Po přihlášení do systému si vytvořte účet, poté Vám aplikace umožní přihlásit vaše dítě k IV v Sýkorce.

1. V rezervačním systému Webooker vyplňte elektronickou Žádost o přijetí k individuálnímu vzdělávání. Vyplněním této elektronické žádosti, vám bude vygenerována a na váš email odeslána Žádost o přijetí k individuálnímu vzdělávání ve formátu pdf.

2. Žádost je potřeba si vytisknout, podepsat.

3. Vyčkejte na email, který bude obsahovat: pokyny k platbě za IV a váš variabilní symbol, dále předvyplněný Evidenční list dítěte ve formátu pdf.

4. Uhraďte, prosím, částku za Individuální vzdělávání (dle pokynů v emailu).

5. Oba dokumenty, Žádost o přijetí a Evidenční list, vytiskněte a podepište.
– Evidenční list dítěte není potřeba potvrzovat u lékaře!
do 31. 5. 2022 doručte oba dokumenty do LMŠ
– přineste je osobně nebo je zašlete poštou na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 (prosíme NE doporučeně!) nebo datovou schránkou (ID: kyctw7x)

6. Do 30. 6. 2022 Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka LMŠ Sýkorka v září doporučí rodiči dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). Následně LMŠ Sýkorka doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ Sýkorka ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.