Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání (IV) jako způsob plnění povinné předškolní docházky.

Zákonný zástupce musí nejprve přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání (PV) do LMŠ Sýkorka, podáním Žádosti o přijetí k PV.
Ideálně současně nám písemně oznámit zahájení individuálního vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je nutné učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy do konce května).

Žádosti o přijetí k (PV) a Oznámení o zahájení IV je možno generovat přes registrační systém Webooker  od 1.4.2024.

Příjem Žádostí k PV a Oznámení o zahájení IV

  • v případě nenaplněné kapacity bude možno se přihlásit k IV i po tomto datu

Doklady k zápisu

  • Vyplněná Žádost o přijetí k PV (včetně potvrzení od dětského lékaře)
  • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze k nahlédnutí)

Podání žádosti

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání v LMŠ Sýkorka
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 – prosíme NE doporučeně!)
  4. do datové schránky školy (ID: kyctw7x)

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatek, storno žádosti a spojené výdaje

Poplatek za Individ. vzdělávání
2 000 Kč / rok

Storno poplatek *
400 Kč

Výdaje spojené s Individ. vzděláváním
hradí rodič dítěte

* V případě stornování žádosti po doručení Vyrozumění o přijetí k individuálnímu vzdělávání platí rodiče náklady zahrnující poštovné a administrativu spojenou se zpracováním žádosti.

Ředitelka LMŠ Sýkorka v září doporučí rodiči dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). Následně LMŠ Sýkorka doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ Sýkorka ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.