Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání (IV) jako způsob plnění povinné předškolní docházky.

Zákonný zástupce musí nejprve přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání (PV) do LMŠ Sýkorka, podáním Žádosti o přijetí k PV.
Ideálně současně nám písemně oznámit zahájení individuálního vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je nutné učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tedy do konce května).

Žádosti o přijetí k (PV) a Oznámení o zahájení IV bude možno generovat přes registrační systém Webooker  od 1.4.2023.

Příjem Žádostí k PV a Oznámení o zahájení IV

 • stále probíhá!
 • v případě nenaplněné kapacity bude možno se přihlásit k IV i po tomto datu

Doklady k zápisu

 • Vyplněná Žádost o přijetí k PV (včetně potvrzení od dětského lékaře)
 • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze k nahlédnutí)

Podání žádosti

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání v LMŠ Sýkorka
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 – prosíme NE doporučeně!)
 4. do datové schránky školy (ID: kyctw7x)

Postup zápisu k IV v LMŠ Sýkorka

Zápis bude probíhat přes registrační systém Webooker. Nápověda k systému zde.

Po přihlášení do systému je potřeba si vytvořit účet, poté Vám aplikace umožní vyplnit příslušné přihlášky.

1. V rezervačním systému Webooker vyplňte elektronickou přihlášku Zápis k individuálnímu vzdělávání

2. Vyplněním této elektronické přihlášky, vám bude vygenerován a na váš email odeslán soubor ve formátu pdf. 
Soubor bude obsahovat dva dokumenty:

 • Žádost o předškolním vzdělávání
 • Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.

3. Žádost a Oznámení je potřeba si vytisknout, podepsat a nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
(Pouze část o zdravotním stavu dítěte, potvrzení o očkování není povinné.)

4. Vyčkejte na email, který bude obsahovat: pokyny k platbě za IV a váš variabilní symbol, dále předvyplněný Evidenční list dítěte ve formátu pdf.

5. Uhraďte, prosím, částku za Individuální vzdělávání (dle pokynů v emailu).

6. Všechny řádně vyplněné dokumenty doručte doručte do LMŠ Sýkorka, viz. Podání žádosti.

7. Nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí.

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatek, storno žádosti a spojené výdaje

Poplatek za Individ. vzdělávání
2 000 Kč / rok

Storno poplatek *
400 Kč

Výdaje spojené s Individ. vzděláváním
hradí rodič dítěte

* V případě stornování žádosti po doručení Vyrozumění o přijetí k individuálnímu vzdělávání platí rodiče náklady zahrnující poštovné a administrativu spojenou se zpracováním žádosti.

Ředitelka LMŠ Sýkorka v září doporučí rodiči dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). Následně LMŠ Sýkorka doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ Sýkorka ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.