Lesní klub Medlánka

LK Medlánka funguje od září 2016 a je naší partnerskou školkou, se kterou úzce spolupracujeme. Nachází se v prostorné zahradě přírodní památky na malém Medláneckém kopci a dětem nabízí kromě běžné docházky návštěvní a zkušební dny, letní tábory a Klubík pro rodiče s dětmi.

Kontakt pro rodiče
Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
(+420) 606 961 232