Zřizovací listina školské právnické osoby LMŠ Sýkorka