Lesní mateřská škola Sýkorka připravuje předškoláky na vstup do školy

Zdroj podpory: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Název příjemce podpory: Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids
Datum zahájení realizace projektu: 2.4.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.6.2019
Název specifického cíle: Zvýšení kvality předšk. vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Stručná informace o cíli projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.