Lesní mateřská škola Sýkorka – jdeme příkladem

Registrační číslo projektu: 02241862
Specifický cíl: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí
Celkové způsobilé výdaje projektu: 255 991 Kč
Výše podpory ze Státního fondu životního prostředí: 217 592 Kč, 85 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 217 592 Kč, 85 %
Název příjemce podpory: Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2019
Stručná informace o cíli projektu: LMŠ Sýkorka jde příkladem dalším lesním klubům a lesním školkám a šíří dál svoji dobrou praxi. Jak svým EVVO Školním vzdělávacím programem, tak podmínkami školky.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo mžp a sfžp