Pravidla pro přijímání dětí do LMŠ Sýkorka

Kritéria pro přijetí jsou dána vnitřní směrnicí LMŠ Sýkorka.

Na přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LMŠ Sýkorka spolu se zástupkyní ředitelky, koordinátorkou a pedagogy.

Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a nejpozději do 30 dnů od obdržení Žádosti o přijetí obdrží žadatel písemné rozhodnutí doručené na uvedenou emailovou adresu.

Při rozhodování o přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka může ředitelka nebo koordinátorka pozvat dítě na dopolední Adaptační den, aby společně s pedagogy posoudili jeho zralost pro předškolní docházku v lesní MŠ. Adaptační den je dopolední pobyt dítěte bez rodiče, zdarma, pro dítě je možnost zakoupení oběda.

Věková kategorie přijímaných dětí
zpravidla od 3 do 6 let

LMŠ Sýkorka přijímá pouze děti
řádně očkované (informace zde)

Se skupinou max. 16 dětí
pracují pedagog a chůva

Příjem žádostí k předběžnému zápisu
od 3.2.2020 do 6.3.2020

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
MVDr. Barbora Bártová​

Poplatky za docházku a platba

Veškeré informace naleznete zde.

Před podáním žádosti si důkladně prostudujte

Předběžný zápis

1. krok
– přihlaste své dítě do LMŠ Sýkorka prostřednictvím Přihlašovacího formuláře

2. krok
– novým dětem a rodičům doporučujeme přijít k nám na Zkušební den

3. krok
– stáhněte si dokument Žádost o přijetí (ke stažení od 1.4.2020)
– dokument vytiskněte, vyplňte a podepište
– dokument pak nechte potvrdit u lékaře

4. krok
– do 6.3.2020 doručte dokument do LMŠ
– přineste ho osobně nebo jej zašlete na adresu Údolní 567/33, Brno 602 00 (prosíme NE doporučeně!) nebo datovou schránkou (ID: kyctw7x)

5. krok
– do 31.3.2020 Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí

6. krok
– máte možnost jarní docházky formou Adaptačních dnů „Sýkorčata“

Řádný zápis

Bude probíhat dle řádného termínu daného pro zápisy ve městě Brně (informace zde).